Αναρτήσεις

Περισσότεροι από 9 δισ. τόνοι πλαστικού έχουν παραχθεί από το 1950.

Οι πάγοι στις γαλλικές 'Αλπεις λιώνουν τρεις φορές ταχύτερα.