Διάσωση της αρκούδα που χρησιμοποιούνταν για την εκπαίδευση κυνηγετικών σκύλων.


Σχόλια