Το τοξικό ροδόδενδρο που δυσκόλεψε την «Κάθοδο των Μυρίων» του Ξενοφώντα.


Επιμέλεια – Κείμενο MSc Φώτω Κόνσολα
Το είδος
Το ροδόδεντρο (Rhododendron luteum) είναι θάμνος με όμορφη οσμή αλλά τοξικό σε όλα τα μέρη του. Προκαλεί ζαλάδες, εμετούς, βραδυκαρδία, παραισθήσεις και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει και θάνατο.
Η ιστορία

Το 401 π.Χ. ο Ξενοφώντας, αρχηγός των 10.000 μισθοφόρων Σπαρτιατών, έχει αναλάβει την επιστροφή τους από τις μάχες στην Περσία. Συμμετείχαν στο πλευρό του Κύρου, αδελφού του Αρταξέρξη που όμως κατάφερε να νικήσει. Φοβούμενοι την εκδίκηση του Αρταξέρξη ακολούθησαν διαφορετική οδό για την επιστροφή τους στην πατρίδα. Κατά την επιστροφή τους έφτασαν σε ένα χωριό της Μαύρης Θάλασσας . Εκεί, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Ξενοφώντας “τὰ δὲ σμήνη πολλὰ ἦν αὐτόθι, καὶ τῶν κηρίων ὅσοι ἔφαγον τῶν στρατιωτῶν πάντες ἄφρονές τε ἐγίγνοντο καὶ ἤμουν καὶ κάτω διεχώρει αὐτοῖς καὶ ὀρθὸς οὐδεὶς ἐδύνατο ἵστασθαι, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ὀλίγον ἐδηδοκότες σφόδρα μεθύουσιν ἐἠικεσαν, οἱ δὲ πολὺ μαινομένοις, οἱ δὲ καὶ ἀποθνήισκουσιν”. Δηλαδή οι κάτοικοι του χωριού έδωσαν μέλι στους στρατιώτες για να φάνε… τελικά όμως μέλι από ροδόδενδρο!  Οι στρατιώτες που έφαγαν το συγκεκριμένο μέλι έχασαν σύντομα τις αισθήσεις τους ή καταλήφθηκαν από κρίσεις εμετού, χωρίς να μπορεί κανείς να σταθεί στα πόδια του, ενώ όσοι έφαγαν μικρή ποσότητα μελιού έμοιαζαν με μεθυσμένους. Κανείς δεν πέθανε και οι στρατιώτες συνέχισαν τη γνωστή “Κάθοδο των Μυρίων”. Η ιστορία επαναλήφθηκε το 67 π.Χ., όταν ο στρατός του Πομπηΐου του Μέγα δηλητηριάστηκε από μέλι στην ίδια περίπου περιοχή του Πόντου, κατά τη διάρκεια του τρίτου Μιθριδατικού πολέμου.


Πηγές – Άρθρα – Πληροφορίες
http://policenet.gr/ [Πρόσβαση 26/3/2017]
https://en.wikipedia.org/ [Πρόσβαση 26/3/2017]
http://plant-hunters.blogspot.gr/ [Πρόσβαση 26/3/2017]

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ
http://wi-fi-votaniki.net/el/node/1491

Σχόλια