Σκιάθος: η παράνομη υλοτομία απειλεί τα Αισθητικά Δάση.

 
Από το 1977 με το Προεδρικό Διάταγμα 13-6-1977(Φ.Ε.Κ.248 Δ/Ι977) τα Δάση της Σκιάθου έχουν χαρακτηρισθεί ως Αισθητικά Δάση.

Σύμφωνα με το Ν.Δ. 996 / 71 (άρθρο 3, παρ. 2) αισθητικά δάση μπορούν να κηρύσσονται δάση ή φυσικά τοπία που έχουν τέτοια ιδιαίτερη αισθητική, υγιεινή και τουριστική σημασία, ώστε να επιβάλλεται η προστασία της πανίδας, της χλωρίδας και του ιδιαίτερου φυσικού κάλλους τους.
Τα Αισθητικά Δάση έχουν θεσμοθετηθεί βάσει της δασικής νομοθεσίας και περιλαμβάνουν δασικά τοπία με ιδιαίτερο αισθητικό και οικολογικό ενδιαφέρον, που έχουν σκοπό εκτός από την προστασία της φύσης να δώσουν την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει και να απολαύσει το φυσικό περιβάλλον με διάφορες δραστηριότητες αναψυχής.
Ως Αισθητικά Δάση έχουν χαρακτηριστεί 19 περιοχές, με συνολική έκταση 325 τ. χλμ.  Σύμφωνα με τα ψηφιοποιημένα όρια, η συνολική χερσαία έκταση των Αισθητικών Δασών αντιστοιχεί στο 0,24% της έκτασης της χώρας.
Σε ότι αφορά στα Αισθητικά Δάση της Σκιάθου, ( δασικές εκτάσεις της Σκιάθου που καλύπτονται με χαλέπιο πεύκη και αείφυλλα πλατύφυλλα, καθώς και το Θαυμάσιο δάσος των Κουκουναριών), πρόκειται για μοναδική περίπτωση στην χώρα μας, αφού είναι το μοναδικό νησί του οποίου τα δάση, έχουν χαρακτηρισθεί ως Αισθητικά, με συνολική έκταση 30 τ. χμ, η δεύτερη μεγαλύτερη μετά το Δασικό Σύμπλεγμα της Όσσας, (169 τ. χμ.).
Η συνολική έκταση των Αισθητικών Δασών του νησιού είναι 30 τ.χμ.(τετραγωνικά χιλιόμετρα), όταν η συνολική έκταση του νησιού είναι 48 τ.χμ.
—Προστατεύουμε τα ΔΑΣΗ της Σκιάθου από την παράνομη υλοτομία.
* Όταν διαπιστώσουμε παράνομες επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον και λαθροϋλοτομίες, ενημερώνουμε τη Δασική Υπηρεσία. Ένα τηλέφωνο στο 6974305733 είναι απαραίτητο.
* Ενημερωνόμαστε, συμμετέχουμε και ωφελούμαστε από (διάθεση ξυλείας) από τους καθαρισμούς των Δασών της Δασικής Υπηρεσίας
* Αγοράζουμε όλοι μας καυσόξυλα από νόμιμους εμπόρους ξυλείας
* Ζητάμε όλα τα απαραίτητα παραστατικά που αποδεικνύουν την προέλευση της ξυλείας και την ποσότητα που αγοράζουμε.
Η παράνομη υλοτομία έχει περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Οι παραβάτες τιμωρούνται και διώκονται σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ
http://www.econews.gr

Σχόλια