Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2012

Το μετάξι θεραπεύει το τραυματισμένο τύμπανο του αυτιού.


Όταν το τύμπανο του αυτιού τραυματίζεται ακολουθούν και προβλήματα ακοής. Η πιο διαδεδομένη θεραπεία αποκατάστασης είναι τα χειρουργικά μοσχεύματα ή τα συνθετικά υλικά, αλλά η επιτυχία τους δεν είναι δεδομένη.

Μία ομάδα ερευνητών του Perth Ear Science Institute στην Αυστραλία, με επικεφαλής τον καθηγητή, Marcus Atlas, προτείνει μία πολύ καλύτερη και ανώδυνη για τον ασθενή λύση.
«Καταλήξαμε σε μια καλύτερη μέθοδο και αυτή ήταν η χρήση του μεταξιού, και το μετάξι προέρχεται από το κουκούλι μεταξοσκώληκα.» υποστηρίζει ο Marcus Atlas.
Αυτό που έκαναν οι επιστήμονες ήταν να χρησιμοποιήσουν τη μεμβράνη μεταξιού ως ικρίωμα και στη συνέχεια να αναπτύξουν ένα ανθρώπινο τύμπανο αυτιού με τη χρήση ανθρώπινων κυττάρων.
Σημειώνεται ότι αυτή η μέθοδος δεν έχει ακόμα δοκιμαστεί σε ανθρώπους, αλλά πιστεύεται ότι η θεραπεία θα επιτρέπει στους ασθενείς ταχύτερη ανάρρωση. 
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ
http://www.lifo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ