Καταγγελίες για το φοινικόδασος Βάι.


Απαράδεκτα και καταστροφικά «δασοκομικά» έργα βρίσκονται αυτές τις ημέρες σε εξέλιξη στο μοναδικής αξίας και αυστηρά προστατευόμενο φοινικόδασος στο Βάι Λασιθίου, σύμφωνα με τη WWF Ελλάς. 

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση της WWF Ελλάς, με ευθύνη της Διεύθυνσης Δασών Λασιθίου αποψιλώνεται πλήρως ο υποόροφος του δάσους όταν το Φοινικόδασος ανήκει στο δίκτυο Natura και ειδικότερα έχει χαρακτηρισθεί από τη νομοθεσία της ΕΕ ως οικότοπος προτεραιότητας για προστασία.
Για το έργο, που υλοποιείται στο πλαίσιο της μελέτης «Καθαρισμός φοινικόδασους Βάι για την αντιπυρική και υγειονομική προστασία του», έχουν γνωμοδοτήσει αρνητικά η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και η WWF Ελλάς. Δυστυχώς, όμως, έχει αποψιλωθεί περισσότερο από το 40% του φοινικόδασους, ενώ οι εργασίες προχωρούν απρόσκοπτα, όπως υποστηρίζει η WWF Ελλάς.
Κατά την κοινή αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στις 11.01.2012 από την ερευνητική ομάδα του προγράμματος των υγρότοπων της WWF Ελλάς με εκπροσώπους και στελέχη υπηρεσιών του Δήμου Σητείας, της Περιφέρειας Κρήτης και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, διαπιστώθηκε ότι: 
Η επέμβαση έχει αποκλειστικά κηποτεχνικό και όχι οικολογικό χαρακτήρα, καθώς γίνεται πλήρης αποψίλωση της βλάστησης του υποορόφου και βαρύ κλάδεμα των φοινίκων και των άλλων δένδρων. 
Οι επεμβάσεις που είχε ζητήσει η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχουν ήδη υλοποιηθεί από τα τέλη Οκτωβρίου-αρχές Νοεμβρίου. Εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής τονίζουν ότι οι εκχερσώσεις που ξεκίνησαν αργότερα και υλοποιούνται σήμερα δεν έχουν σχέση με αυτά που είχαν εισηγηθεί. 
Οι επεμβάσεις είναι ασύμβατες με το χαρακτήρα και τις ανάγκες μιας προστατευόμενης περιοχής. 
Η WWF Ελλάς καλεί την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και τη Διεύθυνση Δασών Λασιθίου να σταματήσουν αμέσως τις εκτελούμενες εργασίες (εκχερσώσεις, εκτεταμένα κλαδέματα, διάνοιξη αποστραγγιστικών καναλιών) οι οποίες υποβαθμίζουν δραματικά το οικοσύστημα του φοινικόδασους. 
Το Φοινικόδασος στο Βάι, σύμφωνα με τη WWF Ελλάς, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πόλο ανάπτυξης για την περιοχή. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο αν διατηρηθούν τα μοναδικά και προστατευόμενα χαρακτηριστικά του. Σημειώνοντας ότι έχουν ήδη δαπανηθεί σημαντικοί εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι για την εκπόνηση Ειδικής Διαχειριστικής Μελέτης και Ειδικού Διαχειριστικού Σχεδίου για την προστασία της περιοχής, απαιτείται να ληφθούν αμέσως μέτρα για τη διατήρηση της περιοχής.
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ
http://moxabeti.blogspot.com

Σχόλια