Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2012

Ειδικό πρόγραμμα για τη διαφύλαξη δασών.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εκπόνησε ειδικό πρόγραμμα πραγματοποίησης έργων, με σκοπό την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών αλλά και τη λειτουργία των δασικών φυτωρίων.
Για τον σκοπό αυτό δέσμευσε πιστώσεις συνολικού ύψους 13,5 εκατ. ευρώ από τον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου. Η συνολική δαπάνη του προγράμματος μετά τις εκπτώσεις που επιτεύχθηκαν κατά τις δημοπρασίες των επί μέρους έργων ανήλθε περίπου σε 6.000.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ολοκληρώθηκαν: έργα διάνοιξης, συντήρησης και βελτίωσης δασικών δρόμων και αντιπυρικών ζωνών για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των πυροσβεστικών μέσων, έργα καθαρισμών παρεδάφιας βλάστησης και αραιώσεις, με σκοπό τον περιορισμό της καύσιμης ύλης, έργα κατασκευής σημείων υδροδότησης, μόνιμες κατασκευές επιτήρησης και εργασίες παραγωγής κατάλληλου φυτευτικού υλικού για αναδασώσεις.

Επιπρόσθετα, από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου εξοφλήθηκαν οι υποχρεώσεις του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας και Δασών συνολικού ύψους 830 χιλ. ευρώ, για αντίστοιχα έργα των ετών 2009 και 2010. Οι πιστώσεις αυτές έχουν ήδη μεταφερθεί στα περιφερειακά ταμεία, τα οποία ανέλαβαν την εξόφληση των δαπανών των επί μέρους έργων.

Επιμέλεια: Xρήστος Μαζάνης 
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ
http://www.zougla.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ