Προστατευμένες στα χαρτιά οι λίμνες της χώρας.

Του ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΑ
Προστατευμένες στα χαρτιά διεθνών συμβάσεων και δικτύων, προεδρικά διατάγματα και κοινές υπουργικές αποφάσεις, αλλά απροστάτευτες στην πραγματικότητα είναι όλες σχεδόν οι λίμνες της χώρας. Η κατάστασή τους θα αποτυπωθεί, με καθυστέρηση πέντε ετών, από πρόγραμμα παρακολούθησης (από τις αρχές του 2012, σύμφωνα με εκπροσώπους του Ελληνικού Κέντρου Υγροτόπων-Βιοτόπων) που χρηματοδοτεί το ΕΣΠΑ και υλοποιεί το ΥΠΕΚΑ μέσω 53 σταθμών. Για 20 από τις 50 λίμνες της χώρας, σύμφωνα με την καθηγήτρια Βιολογίας του ΑΠΘ κ. Μαρία Μουστάκα, δεν έχουμε καθόλου ή έχουμε ελλιπή επιστημονικά στοιχεία.

Παρά τις υποχρεώσεις, λοιπόν, που απορρέουν από την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60), η Ελλάδα δεν έχει εναρμονιστεί όσον αφορά τη χάραξη στρατηγικής για την προστασία των επιφανειακών νερών, την πρόληψη, την αποκατάσταση, τον έλεγχο της ρύπανσης, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την Κορώνεια για την οποία η Ελλάδα παραπέμφθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, απώλεσε τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τα έργα ανασυγκρότησης της λίμνης και εξακολουθεί να αδρανεί απέναντι στα προβλήματα και στην εκτέλεση του σχεδίου βιώσιμης αποκατάστασης ολόκληρου του υγροτόπου.
Λιπάσματα, γεωργικές καλλιέργειες και υπεράντληση, αστικά και βιομηχανικά λύματα είναι κατά σειρά οι σημαντικότεροι λόγοι υποβάθμισης.
Από τη Βιστωνίδα έως τη Μεγάλη Πρέσπα και από τη Δοϊράνη μέχρι την Κάρλα καμία από τις 15 λίμνες που υπάρχουν στον χάρτη δεν παρουσιάζει καλή οικολογική ποιότητα νερών με βάση τις αναλύσεις που έγιναν στο φυτοπλαγκτόν από ερευνητικές ομάδες του ΑΠΘ, ενώ οι ανησυχίες για την αύξηση των κυανοβακτηρίων και των κυανοτοξινών δεν βρίσκει ανταπόκριση ούτε σε τοπικό ούτε σε εθνικό επίπεδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις π.χ. λίμνη Καστοριάς, καταγράφηκε απαξίωση της επιστημονικής γνώσης στον σχεδιασμό μέτρων προστασίας και αποκατάστασης. Πρόσφατες μετρήσεις έδειξαν ότι η λίμνη Πλαστήρα είναι από άποψη ποιότητας νερών η καθαρότερη λίμνη της χώρας. Σύμφωνα με την κ. Μουστάκα «η πιο δύσκολη όσον αφορά τη δυνατότητα παρεμβάσεων είναι η λίμνη Δοϊράνη λόγω της αδυναμίας ανανέωσης των υδάτων της. Δεν υπάρχουν δεδομένα για τη Μεγάλη Πρέσπα, ενώ μικρή οικολογική βελτίωση εμφάνισαν η λίμνη της Καστοριάς και η Βεγορίτιδα.
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ
http://portal.kathimerini.gr

Σχόλια