Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Πότισμα µε νερό από την Ψυττάλεια.


H εξοικονόµηση νερού στα σπίτια– που θα κινείται στην ίδια λογική µε τοπρόγραµµα εξοικονόµησηςενέργειας –και ηεπαναχρησιµοποίησή τουµαζί µετην αξιοποίηση της λυµατολάσπης απότη Μονάδα Επεξεργασίας της Ψυττάλειας, αλλά και τους άλλους βιολογικούς σταθµούς, είναι από τους βασικούς στόχους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

Οπως επεσήµανε η υπουργός Περιβάλλοντος ΤίναΜπιρµπίλη, µιλώντας στην ηµερίδα της ΕΥ∆ΑΠ για την Παγκόσµια Ηµέρα Νερού, θα πρέπει να γίνει στροφή από τα µεγάλα έργα εξοικονόµησης σε δράσεις ανακύκλωσης και επαναχρησιµοποίησης των υδάτων.

«∆εν είναι πλέον δυνατόν να θεωρούνται ως δεδοµένες οι παραδοσιακές καταναλώσεις, οι παραδοσιακές απώλειες -όπως οιδιαρροές εξαιτίας των κακοτεχνιών -, η αδιαφορίαως προς τις δυνατότητες επαναχρησιµοποίησης και ανακύκλωσης, οιπαραδοσιακές ενεργοβόρεςκαλλιέργειες»,τόνισε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τιαφορά τηνεξοικονόµηση του νερού, όπως ανέφερε η υπουργός Περιβάλλοντος, τον επόµενο µήνα αναµένεται ναγίνει ηανάθεση της µελέτης µεστόχο να διατυπωθεί η τελικήπρόταση εντός του 2011. Μέχρι στιγµής δεν υπάρχει διαµορφωµένη πρόταση για το τι είδους κίνητραθα δοθούν.

Ωστόσο, όπως επεσήµανε ο ειδικός γραµµατέας ΥδάτωνΑνδρέας Ανδρεαδάκης,το νέο πρόγραµµα θα στηριχθείσε νέες τεχνολογίες για την αξιοποίηση για παράδειγµα του νερού από τη βροχή -αφορά κατά κύριο λόγοτα νησιά – αλλά καιτην επαναχρησιµοποίησή του από τα πλυντήρια και τιςάλλες οικιακές χρήσεις. Εως τώρα δεν υπάρχει καµία Οδηγία από την Ε.Ε., ωστόσο εξετάζεται και το ενδεχόµενο σενέες κατοικίες να µπουν και διπλά δίκτυα.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
. Οπως λένε από το ΥΠΕΚΑ, στη δι αµόρφωση του προγράµµατος θα ληφθεί υπόψηκαι η εµπειρία της Κύπρου. Στην Κύπρο - που αντιµετωπίζει πρόβληµα λειψυδρίας - η εξοικονόµηση νερού, πέρα από τις µονάδες αφαλάτωσης, γίνεται και µέσω συλλογής και επαναχρησιµοποίησης τουνερού οικιακής χρήσης απότους νιπτήρες, τα ντους και τουςνεροχύτεςπου καταλήγουν κυρίωςστις τουαλέτες, αντί πόσιµου νερού που χρησιµοποιείται στα καζανάκια.

Επιπλέον, στα καζανάκια συνιστάται η τοποθέτηση µπουκαλιών µε άµµο στο εσωτερικό τους για χρήση όσο τοδυνατόν λιγότερης ποσότητας νερού.

Σε ό,τι αφοράτην Ψυττάλεια,σήµερα καταλήγουν στη θάλασσα περίπου 800.000 κυβικά µέτρα νερού την ηµέρα. Στόχος είναι, όπως ανέφερε ο Ανδρέας Ανδρεαδάκης, τα επόµενα ένα-δύο χρόνιανα αξιοποιούνται - σε πρώτη φάση - περίπου 30.000 κυβικά µέτρα νερού την ηµέρα για την άρδευση του πρασίνου κατάµήκος του παραλιακού µετώπου, αλλά καιη αξιοποίηση της λυµατολάσπης στη βιοµηχανία, στη γεωργία και στην αποκατάσταση των λατοµείων.

«Η σπατάλη του νερού στην ελληνική επικράτεια είναι τεράστια και απαιτείται πολιτική ορθής χρήσης και εξοικονόµησης των αποθεµάτων» τόνισε, µεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Θεόδωρος Πάγκαλος, ο οποίοςπαρέστη στην ηµερίδα της ΕΥ∆ΑΠ στο Ζάππειο. «Η αύξηση της τιµής του νερού έχει αποδειχθεί ότι έχει πολύ µικρή επιρροή σε αυτήντην κατεύθυνση».
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ
http://www.real.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ