Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Το τραμ βάζει φωτοβολταϊκά!.

Το τραμ βάζει φωτοβολταϊκά!
Το Τραμ προχωρά στην δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού στο αμαξοστάσιο του Ελληνικού, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας - και άρα την μείωση των δαπανών-, αλλά και την πώληση ηλεκτρικού ρεύματος (ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ EUROKINISSI // ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ)


Αθήνα 
Διαγωνισμό για την δημιουργία φωτοβολταϊκού σταθμού στο αμαξοστάσιο του Ελληνικού προκήρυξε χθες η Τραμ ΑΕ. Στόχος της συγκοινωνιακής επιχείρησης είναι η συγκράτηση των δαπανών, μέσα από την εξοικονόμηση ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και η παραγωγή και πώληση ενέργειας.

Έτσι, το πλέον «πράσινο» μεταφορικό μέσο βάζει πλώρη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το φως του Ήλιου, δείχνοντας ουσιαστικά τον δρόμο σε όλες τις μεταφορικές επιχειρήσεις του δημοσίου, οι οποίες διαθέτουν τεράστιες επιφάνειες, ικανές να εξοικονομήσουν ενέργεια μέσα από φωτοβολταϊκές γεννήτριες.

Το φωτοβολταϊκό πάρκο του Τραμ προγραμματίζεται να έχει μέγιστη ισχύ της τάξεως των 300 kw, για τη δημιουργία του οποίου έχουν προϋπολογιστεί περί τις 850.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Σύμφωνα με την περίληψη της διακήρυξης της δημοπρασίας, η προθεσμία για την αποπεράτωση του έργου ορίστηκε τους τέσσερις μήνες.

Ο ανάδοχος που θα προκύψει από τον διαγωνισμό θα υποχρεωθεί:

- να εκπονήσει λεπτομερή μελέτη εφαρμογής του Φωτοβολταϊκού Σταθμού

- να αναλάβει την «γραφειοκρατία» (άδειες, δικαιολογητικά, και τυχόν πρόσθετες μελέτες)

- να προμηθευτεί, να μεταφέρει και να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό

- να θέσει σε λειτουργία και να κάνει δοκιμές καλής λειτουργίας

- να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την σύνδεση του σταθμού με το δίκτυο της ΔΕΗ

- να εκπαιδεύσει το προσωπικό της ΤΡΑΜ ΑΕ

- να εκπονήσει λεπτομερή και ολοκληρωμένη οικονομική προσφορά, όπου θα καθορίζεται - μεταξύ άλλων - η πηγή και ο τρόπος χρηματοδότησης του έργου, το ποσοστό της συμμετοχής της ΤΡΑΜ ΑΕ (εφόσον απαιτείται) και το εκτιμώμενο εισόδημα της ΤΡΑΜ Α. Ε. από την παραγωγή ενέργειας.

«Η ΤΡΑΜ Α. Ε. διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής εγκατάστασης από 280 ως 302,68 kW εφόσον τεκμηριώνεται σχετικά βάσει μελέτης» αναφέρεται στο κείμενο του διαγωνισμού. Η λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών έχει οριστεί για τις 13 Μαίου.

Ήδη το ζήτημα συζητείται ευρέως στις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στον κλάδο της παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Κύκλοι της αγοράς επικροτούν την πρωτοβουλία της ΤΡΑΜ ΑΕ και σημειώνουν ότι οι επενδύσεις των ΔΕΚΟ στις ΑΠΕ δημιουργούν αξιοσημείωτη προστιθέμενη αξία, καθώς τονώνουν την αγορά, παρέχουν την ευκαιρία για συσσώρευση «πράσινης» εμπειρίας στον τεχνικό κόσμο και απασχολούν ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο έχει πληγεί από την οικονομική κρίση.

Μάλιστα, σημειώνουν ότι η χρονική συγκυρία είναι εξαιρετική, καθώς λόγω του πυρηνικού ατυχήματος στην Ιαπωνία ήδη έχει ξεκινήσει μία διεθνής συζήτηση σε υψηλό επίπεδο για την ανάγκη μείωσης των επενδύσεων στην ατομική ενέργεια και κάλυψης του ενεργειακού κενού από τις ΑΠΕ.
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ
http://www.tovima.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ