Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2010

Διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή στην Αθήνα.Μετά την μεγάλη ανταπόκριση που γνώρισε από τις χώρες της Μεσογείου η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου, για την προώθηση πολιτικών και δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την μετάβαση σε ένα βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο, πραγματοποιείται την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου, στην Αθήνα, η «Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή στη Μεσόγειο», με τη συμμετοχή ηγετών και μελών κυβερνήσεων από τις ενδιαφερόμενες χώρες.


Η Διάσκεψη «Πρωτοβουλία για την Κλιματική Αλλαγή στη Μεσόγειο» , είχε ως αφετηρία το γεγονός ότι η Μεσόγειος αποτελεί μία από τις περιοχές που έχουν αναγνωριστεί από την Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) ως εξαιρετικά ευάλωτη στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής ενώ ταυτόχρονα πολλές από τις επιπτώσεις τόσο σε περιβαλλοντικό όσο και σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο είναι κοινές στις Μεσογειακές χώρες.

Στην κατεύθυνση αυτή η Ελληνική Κυβέρνηση θεωρεί αναγκαία την άμεση παρέμβαση, και προτείνει την ομαδική και αλληλέγγυα δράση των κρατών της Μεσογείου για θέματα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Έτσι η «Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή στη Μεσόγειο» θα αποτελέσει, την εναρκτήρια δράση της Πρωτοβουλίας, με την υπογραφή της Διακήρυξης για τη Συνεργασία των Μεσογειακών Κρατών για την Κλιματική Αλλαγή.

Με την υπογραφή της Διακήρυξης θα συζητηθούν μεταξύ των εταίρων τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και τα διακρατικά προγράμματα που μπορούν να υλοποιηθούν, προκειμένου η Μεσόγειος να κληροδοτηθεί στις επόμενες γενεές, αναλλοίωτη και προστατευμένη από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Στη Διάσκεψη, θα εξετασθούν οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στη Μεσόγειο, η πρόοδος που έως τώρα έχει σημειωθεί στην επίτευξη μίας Παγκόσμιας Συμφωνίας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και οι προκλήσεις που η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή διαμορφώνει και πώς αυτές μπορούν να μετατραπούν σε ευκαιρίες για την Πράσινη Ανάπτυξη.

Η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού υλοποιείται από τα Υπουργεία Εξωτερικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, τα οποία και διοργανώνουν την Διάσκεψη. Χορηγός της Διάσκεψης είναι το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και την φιλοξενία των αντιπροσωπειών έχει αναλάβει το Υπουργείο Εξωτερικών.
ΠΗΓΗ
http://www.real.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ