Σάββατο, 16 Οκτωβρίου 2010

Ψάχνοντας πληροφορίες για τον πληθυσμό της βίδρας


Πληροφορίες για τον πληθυσμό της βίδρας στην Ελλάδα αναζητά ο «Αρκτούρος» στις λίμνες Χειμαδίτιδα και Ζάζαρη, του νομού Φλώρινας. Εθελοντικές ομάδες ξεκίνησαν ένα πρόγραμμα παρακολούθησης του σπάνιου αυτού είδους θηλαστικού, επιστρατεύοντας μέχρι και αυτόματες φωτογραφικές μηχανές ανίχνευσης κίνησης, αφού η βίδρα κινείται τη νύχτα και αποφεύγει τον άνθρωπο, γεγονός που καθιστά δύσκολη την άμεση παρατήρησή της. Η έρευνα του «Αρκτούρου» εστιάζει στη μελέτη βιοδηλωτικών ενδείξεων (π.χ. κόπρανα).

Στη συνέχεια τα συλλεγόμενα στοιχεία αναλύονται με δύο τρόπους. Με τη μέθοδο του DNA, με την οποία μπορεί να καθοριστεί η δομή και το μέγεθος του πληθυσμού καθώς επίσης και η γενετική ποικιλότητα αλλά και η συγγένεια μεταξύ των εξεταζόμενων ενυδρίδων. Η δεύτερη ανάλυση θα αφορά τη διατροφή της καθορίζοντας έτσι τις κύριες πηγές τροφίμων της .

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί από τους εθελοντές του «Αρκτούρου» τέσσερις επισκέψεις στις δύο λίμνες και έχουν συλλεχθεί 40 δείγματα από τη λίμνη Ζάζαρη και 132 δείγματα από τη λίμνη Χειμαδίτιδα.

Η βίδρα είναι ένα θηλαστικό καλά προσαρμοσμένο σε νερό και σε ξηρά. Κατοικεί σε ποτάμια και λίμνες, σε αναπτυγμένες σε βλάστηση πλευρές της ακτής και σε βραχώδεις ακτές. Η παρουσία της εξασφαλίζει την καθαρότητα των ποταμών και των λιμνών που αποτελούν το βιότοπό της.

Έχει μια ευρεία κατανομή σε ολόκληρη την Ευρώπη, την Ασία και μέρη της Αφρικής. Η διατροφή της περιλαμβάνει κυρίως ψάρια, καθώς και τα αμφίβια ερπετά, πτηνά, καβούρια, αστακούς καθώς και μικρά θηλαστικά.

Η βίδρα εξαφανίστηκε από τους περισσότερους βιοτόπους της και καθώς το είδος της αποτελεί σημαντικό δείκτη υγείας των ορεινών υδάτων, προστατεύεται αυστηρά σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι για την επιβίωση της προέρχονται από τον άνθρωπο και είναι η ρύπανση των ποταμών και των λιμνών, η αποξήρανση των υγροτόπων και τα υδροηλεκτρικά φράγματα. 
ΠΗΓΗ
http://www.zougla.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ