Λούνα Παρκ ανακύκλωσης στο δήμο Συκεών Θεσσαλονίκης.


Με στόχο τη δημιουργία μιας γενιάς περιβαλλοντικά ευαίσθητης, ο δήμος Συκεών Θεσσαλονίκης λειτούργησε σήμερα, σε ένα σχολικό συγκρότημα, ένα «λούνα παρκ ανακύκλωσης» με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρίας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. Πρόκειται για μία πρωτότυπη εκπαιδευτική και ψυχαγωγική δραστηριότητα για μαθητές δημοτικού, που στοχεύει στο να εξοικειωθούν με την ιδέα της ανακύκλωσης μέσα από το παιχνίδι.
Επίσης, να μάθουν ποια υλικά ανακυκλώνονται και να παροτρύνουν τους ενηλίκους στη συνειδητή συμμετοχή, για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής όλων μας.
Το «Λούνα Παρκ Ανακύκλωσης» λειτούργησε στο συγκρότημα των 1ου-5ου Δημοτικών Σχολείων και πήραν μέρος 400 παιδιά τα οποία χωρίστηκαν σε ομάδες και έπαιξαν διάφορα παιχνίδια ενώ στο τέλος πήραν αναμνηστικά δώρα.
«Σύντομα, σε ολόκληρο το δήμο, θα τοποθετηθούν 500 μπλε κάδοι ανακύκλωσης συσκευασιών προκειμένου να αλλάξουμε τη ζωή μας, πριν αλλάξει το κλίμα μας» ανακοίνωσε ο δήμαρχος Συκεών Σίμος Δανιηλίδης.
ΠΗΓΗ
http://news.pathfinder.gr

Σχόλια