Μείωση ρύπων έως και 96%.

Σημαντική μείωση της ρύπανσης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε την περασμένη Τετάρτη, «Ημέρα Χωρίς Αυτοκίνητο», όπου απαγορεύτηκε η κίνηση των οχημάτων.
 
Σύμφωνα με μετρήσεις του κινητού εργαστηρίου μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων «MOBILAB», του Ινστιτούτου Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ) του ΕΚΕΤΑ (Εθνικό Κέντρο Ερευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης), η μείωση των ρύπων σε σχέση με τις άλλες μέρες και η μείωση σε συγκεκριμένους ρύπους κυμάνθηκαν από 40% έως 96%.

Η κινητή μονάδα διενήργησε μετρήσεις με σκοπό την αξιολόγηση της επίδρασης της απουσίας κυκλοφορίας αυτοκινήτων στις συγκεντρώσεις νανοσωματιδίων και αέριων ρύπων, όπως το μονοξείδιο του άνθρακα και τα οξείδια του αζώτου, στην ατμόσφαιρα, σε συγκεκριμένα σημεία της πόλης.
Σύμφωνα με την προκαταρκτική ανάλυση των αποτελεσμάτων στη λεωφόρο Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, μέσα στο ΑΠΘ, η συγκέντρωση νανοσωματιδίων ήταν μειωμένη κατά 40%, η συγκέντρωση των οξειδίων του αζώτου ήταν μειωμένη κατά 40% και η συγκέντρωση του μονοξειδίου του άνθρακα ήταν μειωμένη κατά 23%. Στην πλατεία Αγίας Σοφίας, η συγκέντρωση νανοσωματιδίων ήταν μειωμένη κατά 70%, των οξειδίων του αζώτου κατά 96% και του μονοξειδίου του άνθρακα κατά 85%.
Τα αποτελέσματα αυτά αποτυπώνουν την επίδραση της απουσίας κυκλοφορίας αυτοκινήτων μόνο τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα στις εν λόγω τοποθεσίες των μετρήσεων, και δεν μπορούν να αποτελέσουν τη βάση γενικών συμπερασμάτων για την επίδραση της κυκλοφορίας αυτοκινήτων σε άλλα σημεία της πόλης τη συγκεκριμένη ημέρα. 
ΠΗΓΗ
http://www.enet.gr

Σχόλια