Μόλις ανακοινώθηκε: μάλλον το πρώτο λουλούδι που εμφανίστηκε στη γη.Πως βρέθηκε
Για να βρεθεί η μορφή του άνθους έγινε μελέτη από ερευνητές από όλο τον κόσμο που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο του 2017. Η μελέτη έγινε σε 792 είδη που ανήκουν σε 372 οικογένειες ανθοφόρων φυτών. Μελετήθηκαν οι συγγένειες των παραπάνω ειδών, το γενεαλογικό τους δένδρο και έγινε προσπάθεια «ανακατασκευής» του κοινού πρόγονου όλων αυτών των ειδών.
Πως ήταν το λουλούδι
Από τα αποτελέσματα που βρέθηκαν, φαίνεται ότι το λουλούδι ήταν συμμετρικό, με δυο ή παραπάνω κύκλους πετάλων, που σε κάθε κύκλο είχε 3 πέταλα, σέπαλα ή τέπαλα (περιάνθιο). Το λουλούδι ήταν αρρενοθήλεο (δηλαδή ερμαφρόδιτο) και είχε πιθανότατα πάνω από 6 στήμονες – μάλλον 12, από 6 στήμονες σε δυο κύκλους (αρσενικά μέρη του άνθους) και πάνω από 5 καρπόφυλλα (θηλυκό μέρος του άνθους) σε σπειροειδή διάταξη.
Το αποτέλεσμα
Εκτός από τη μορφή του άνθους, οι ερευνητές αναφέρουν και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα που αφορούν την εξέλιξη των ειδών. Το είδος αυτό, του οποίου το άνθος ανακατασκεύασαν, φαίνεται ότι υπήρχε στη γη πριν 140 έως 250 εκατομμύρια χρόνια πριν, περίοδο για την οποία δεν υπάρχει κανένα σημάδι ύπαρξης ανθοφόρων ειδών (το παλαιότερο απολίθωμα άνθους είναι το πολύ 130 εκατομμυρίων ετών). Μάλιστα το είδος αυτό, αποτελεί το είδος από το οποίο προέρχεται το σύνολο των ανθοφόρων φυτών που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο, ενώ είναι άγνωστο αν υπήρχαν και άλλα ανθοφόρα είδη που δεν εξελίχθηκαν και δεν δημιούργησαν νέα είδη φυτών. Όλα τα παραπάνω, όπως και ο τρόπος που ήταν σχηματισμένο το άνθος καθώς και το γενεαλογικό δέντρο των ανθοφόρων ειδών δημιουργούν νέα ερωτήματα και πιθανότατα να δημιουργήσουν νέες διαμάχες μεταξύ των επιστημόνων για την εξέλιξη των ανθοφόρων ειδών.

Πηγές – Άρθρα – Πληροφορίες


Επιμέλεια – Κείμενο Λίτσα Γκαβού


Το άνθος (με τους πιθανούς αριθμούς των μερών του)Το άνθος και η πιθανή εξέλιξη των ειδών


Το άνθος και η πιθανή εξέλιξη των ειδών
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ
http://wi-fi-votaniki.net/el/node/1508

Σχόλια