Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

Ελλάδα και Αλβανία θα συνεργαστούν στους τομείς περιβάλλοντος.


Η Περιφέρεια Ηπείρου, στο πλαίσιο του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Αλβανίας 2007-2013, θα υποβάλει προτάσεις για υλοποίηση έργων και ενεργειών στους τομείς του περιβάλλοντος, του τουρισμού-πολιτισμού και των τοπικών προϊόντων, στις Περιφερειακές Ενότητες Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας, οι οποίες είναι και οι μοναδικές επιλέξιμες περιοχές της Ηπείρου.


Το πρόγραμμα αυτό αφορά κοινές διακρατικές προτάσεις από την Ελλάδα και την Αλβανία και κοινή συνεργασία στην υλοποίησή τους, με στόχο την ενδυνάμωση των περιοχών εφαρμογής των δράσεων στον οικονομικό, περιβαλλοντικό και πολιτιστικό τομέα και ιδιαίτερα την ενδυνάμωση των σχέσεων και των συνεργασιών μεταξύ των δύο γειτονικών λαών.

Για το λόγο αυτό έγιναν και οι απαραίτητες επαφές με τις Περιφέρειες Αργυροκάστρου και Αυλώνος, που είναι επιλέξιμες περιοχές στην Αλβανία, από τις Αρχές των δύο περιοχών και φορείς.

Τη σύνταξη των προτάσεων και την υποβολή τους ανάλαβε η «Ήπειρος Α.Ε.», η οποία, σε συνεργασία με φορείς και στελέχη από την πλευρά της Αλβανίας, θα ολοκληρώσει τις επόμενες ημέρες τον φάκελο κάθε πρότασης, σε επίπεδο δράσεων, προϋπολογισμού, αδειών, αποφάσεων και λοιπών διαδικαστικών θεμάτων.

Για την υλοποίηση του έργου, σημαντικό ρόλο έχουν και Δήμοι των δύο περιφερειακών ενοτήτων, με τους Δημάρχους των οποίων υπάρχει άριστη συνεργασία και ομοφωνία ως προς το περιεχόμενο των προτάσεων.
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ
http://www.zougla.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ