Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

Περιφερειακό σχεδιασμό για τα απορρίμματα ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος.
Την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική, αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Η ολοκληρωμένη διαχείριση περιλαμβάνει, εκτός του χώρου υγειονομικής ταφής (ΧΥΤ) και τη μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων, μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών, κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμών υλικών και τους κεντρικούς και τοπικούς σταθμούς μεταφόρτωσης για το σύνολο των απορριμμάτων και θα λειτουργεί σε συνδυασμό με προγράμματα ανακύκλωσης, δίνοντας τέλος στη λειτουργία των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), που λειτουργούν στην περιοχή, με τις προφανείς αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Επίσης, εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι και για τις υπόλοιπες μονάδες επεξεργασίας στην Αττική. Έχει γίνει η επεξεργασία προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ), λόγω της μεγάλης περιβαλλοντικής και κοινωνικής σημασίας, που έχει η ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων.

Η διαγωνιστική διαδικασία για τις μονάδες επεξεργασίας στην Αττική, για τις οποίες έχουν διασφαλιστεί, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημαντικοί οικονομικοί πόροι από το ΕΣΠΑ, θα είναι ανοιχτή σε εφαρμοστέες και δόκιμες τεχνολογικές επιλογές. Στο πλαίσιο αυτό τα τεύχη δημοπράτησης των μονάδων επεξεργασίας θα τεθούν πρώτα σε δημόσια διαβούλευση και θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της κατάλληλης διαδικασίας, πριν την οριστικοποίησή τους.
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ
http://www.zougla.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ