Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2010

Ο πλανήτης Γη γύρισε 20 εκατ. χρόνια πίσω.


Σχεδόν η ίδια ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που καταγράφεται σήµερα στην ατµόσφαιρα υπήρχε και πριν από 20 εκατοµµύρια χρόνια, σύµφωνα µε τα στοιχεία που αποκαλύπτει µια νέα πρωτοποριακή έρευνα του πανεπιστηµίου της Καλιφόρνια UCLA.

 
Τα αποτελέσµατα της έρευνας καθιστούν πλέον αναµφισβήτητο το γεγονός ότι το διοξείδιο του άνθρακα σχετίζεται άµεσα µε το κλίµα και τις αλλαγές του στον πλανήτη.

Πριν από 20 εκατοµµύρια χρόνια, κατά τη διάρκεια της Μειόκαινου εποχής, οι συγκεντρώσεις των ρύπων στην ατµόσφαιρα ήταν περίπου 400 ppm, ενώ σήµερα η ποσότητα αυτή είναι 387 ppm.

Από τα συµπεράσµατα της µελέτης και τα ήδη γνωστά στους ερευνητές στοιχεία προκύπτει ότι κατά τη Μειόκαινο περίοδο δεν υπήρχαν οι παγετώνες της Ανταρκτικής και της Αρκτικής, ενώ η στάθµη της θάλασσας ήταν 25-40 εκατοστά υψηλότερη απ’ ό,τι σήµερα.
 
Επιπλέον, η µέση θερµοκρασία ήταν αυξηµένη κατά 3-6 βαθµούς Κελσίου.

Μελέτες στον βυθό του Ειρηνικού

Οι επιστήµονες κατέληξαν στα παραπάνω συµπεράσµατα υστέρα από εξονυχιστική µελέτη σε ορισµένους µικροσκοπικούς θαλάσσιους οργανισµούς που ονοµάζονται τρηµατοφόρα.
 
Οι οργανισµοί αυτοί βρέθηκαν στον βυθό του Ειρηνικού Ωκεανού, τον οποίο οι ερευνητές τρύπησαν κατά τόπους προκειµένου να πάρουν κοµµάτια από το ίζηµα.
 
Τα στοιχεία που αναλύθηκαν στα εργαστήρια του UCLA ήταν το ράδιο και το ασβέστιο που βρέθηκαν επάνω στο κέλυφος των µικροοργανισµών, ουσίες που -όπως αποδείχθηκε- «είχαν πολλά να πουν» για το κλίµα στο παρελθόν.
 
Το ράδιο έδειξε την ποσότητα του pH που είχε το θαλασσινό νερό την περίοδο της δηµιουργίας του κελύφους και µε βάση αυτό υπολογίστηκαν οι συγκεντρώσεις των ρύπων κατά τη Μειόκαινο εποχή.

Οι παγετώνες

Στην αρχή της περιόδου εκείνης, πριν από 20-23 εκατοµµύρια χρόνια, οι συγκεντρώσεις του διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα ήταν περίπου 400 ppm.

Η ποσότητα αυτή άρχισε να µειώνεται σταδιακά πριν από 14 εκατοµµύρια χρόνια, µε αποτέλεσµα να ξεκινήσει η δηµιουργία των παγετώνων της Ανταρκτικής και της Αρκτικής.
 
Με το πέρασµα των αιώνων, η ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα µειώθηκε ακόµη περισσότερο και τα τελευταία εκατοµµύρια χρόνια κυµαινόταν µεταξύ 180 ppm και 280 ppm.

Οι αυξηµένοι ρύποι κατά τη Μειόκαινο εποχή -δεδοµένου ότι δεν υπήρχε ανθρωπογενής δραστηριότητα- οφείλονταν κατά πάσα πιθανότητα, σύµφωνα µε τους ειδικούς, σε µια παρατεταµένη ηφαιστειακή έκρηξη στην περιοχή όπου σήµερα βρίσκεται η λεκάνη του ποταµού Κολούµπια στη Βόρεια Αµερική.
 
Αυτό προκύπτει από τη γεωλογία των βράχων που υπάρχουν στο συγκεκριµένο σηµείο και σχετίζεται µε ηφαιστειακά πετρώµατα της ίδιας περιόδου.

Υπολογίζεται ότι οι εκποµπές ρύπων στην ατµόσφαιρα θα φτάσουν τα 400 ppm σε περίπου µία δεκαετία, αλλά τα στοιχεία δεν δείχνουν ότι το µέγεθος της κλιµατικής αλλαγής θα είναι ανάλογο στη σηµερινή εποχή.

Η έρευνα δεν αποδεικνύει ότι τα υψηλά επίπεδα των ρύπων στην ατµόσφαιρα θα οδηγήσουν σε µια τόσο µεγάλη άνοδο της στάθµης της θάλασσας, αλλά ούτε ότι κάτι τέτοιο θα συµβεί πιο σύντοµα απ’ ό,τι υπολογίζεται.

«Δεν υπάρχουν ακριβείς αναλογίες για την κλιµατική αλλαγή που συνέβη στο παρελθόν µε αυτή που συµβαίνει σήµερα ή θα συµβεί στο µέλλον», τονίζει η δρ Αράντνα Τριπάτι, υπεύθυνη της ερευνητικής οµάδας του UCLA.

«Ωστόσο, θεωρώ ότι θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε τη γνώση του παρελθόντος για τη φυσική του κλίµατος, ώστε να προετοιµαστούµε καλύτερα για το µέλλον», καταλήγει.

ΤΗΣ ΕΦΗΣ ΛΑΣΚΑ 
ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 
http://www.real.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ