Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

ΥΠΕΚΑ: Ολοκληρώνεται η θεσμική θωράκιση του Ασωπού

Την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για την προστασία του ποταμού Ασωπού από ρύπανση γεωργικής προέλευσης, στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης του περιβαλλοντικού κινδύνου στην περιοχή, ανακοίνωσε σήμερα το ΥΠΕΚΑ.
Στόχος της ΚΥΑ, με την οποία ολοκληρώνεται η θεσμική θωράκιση της περιοχής του Ασωπού, είναι ο χαρακτηρισμός της λεκάνης απορροής του Ασωπού ως ευπρόσβλητης σε νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης ζώνης και η υιοθέτηση του αναγκαίου προγράμματος μέτρων, που συμπεριλαμβάνουν την εφαρμογή Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ρύπανση από δραστηριότητες γεωργικής προέλευσης και ειδικότερα η ρύπανση με νιτρικά.
Η νομοθετική αυτή ρύθμιση εντάσσεται στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα που εξήγγειλε η υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, τον Φεβρουάριο του 2010 στα Οινόφυτα, βασικοί στόχοι του οποίου είναι:
  • Η θεσμική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής
  • Ο αποτελεσματικός έλεγχος των πηγών ρύπανσης (βιομηχανικών, αστικών, αγροτικών) με στόχο την ελαχιστοποίηση των απορριπτόμενων φορτίων
  • Η εξασφάλιση ασφαλούς νερού
  • Η εντατικοποίηση των ελέγχων
  • Η διερεύνηση έργων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής υποβάθμισης που έχει συσσωρευτικά δημιουργηθεί.
  • ΠΗΓΗ
  • www.tvxs.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ