“Πληρώνω όσο πετάω” για τα απορρίμματα.

 
Pay as you throw ή «πληρώνω όσο πετάω», όπως έχει μεταφερθεί στη γλώσσα μας το σύστημα τιμολόγησης των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων, που βασίζεται στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
Στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Pay as you throw – Payt» συμμετέχουν ο Δήμος Ελευσίνας, η ΟΕΑ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, μια κυπριακή εταιρεία, το Πολυτεχνείο Δρέσδης και το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας του Ταλίν.

Πάμε για ένα δικαιότερο σύστημα ώστε τα τέλη που πληρώνει κάθε νοικοκυριό να συνδέονται με την ποσότητα των αποβλήτων που παράγει, λέει ο Φίλιππος Κυρκίτσος, πρόεδρος της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, ο οποίος αισιοδοξεί για το πρόγραμμα που εφαρμόζεται πλέον σε 1.500 νοικοκυριά της Ελευσίνας ή στο 10% του πληθυσμού της Εσθονίας.
Το μοντέλο ΠΟΠ δημιουργεί ένα επιπλέον οικονομικό κίνητρο για αποτελεσματικότερη συμμετοχή στην ανακύκλωση στα νοικοκυριά που δεν συμμετέχουν σταθερά σε αυτήν.
Στο πιλοτικό αυτό πρόγραμμα όλοι οι κάδοι (απορριμμάτων και μπλε κάδοι) έχουν σημανθεί και συνδεθεί με τα νοικοκυριά που τους χρησιμοποιούν. Κάθε φορά που αδειάζουν ζυγίζονται με ειδικά τοποθετημένο σύστημα ζύγισης στο απορριμματοφόρο και στο τέλος του έτους τα νοικοκυριά που θα μειώσουν τα παραγόμενα απορρίμματά τους θα επιβραβευθούν με το να τους επιστραφεί αναλογικά ένα μέρος των δημοτικών τελών που τους έχουν χρεωθεί μέσα από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ.
Οσοι από τους δημότες δεν μειώσουν τα απορρίμματά τους δεν θα έχουν καμία επίπτωση κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος. Ομως, μετά την πιλοτική εφαρμογή, όταν θα ξεκινήσει η επέκταση του προγράμματος ΠΟΠ σε όλο το δήμο, τότε όλοι οι περιβαλλοντικά υπεύθυνοι δημότες θα έχουν την ευκαιρία να μειώσουν τα δημοτικά τέλη τους, ενώ εκείνοι οι δημότες που θα συνεχίσουν να μη συμμετέχουν στην ανακύκλωση θα δουν αύξηση των δημοτικών τελών.
ΠΗΓΗ
http://oikoinfo.wordpress.com

Σχόλια